Zabıt Katibi Maaşı Ne Kadar?

08.03.2020
A+
A-

Zabıt katibi maaşları 2020 yılı ile birlikte bu mesleği yapan kişileri mutlu edecek seviyeye yükseldi. Yeni göreve başlayan katip maaşı ile uzun yıllardır meslekte bulunan kişilerin arasındaki maaş farkı biraz daha azaldı

Adalet Bakanlığının en önemli personellerinden biri olan, Türkiye’de çokça rağbet gören ve Türkiye’nin dört bir yanında istihdam edilen bir meslek olan zabıt katipliği hakkında her şeyi sizin için bu yazımızda topladık.

Adliyelerde görülen davalarda, bölge idare mahkemelerinde, seçim kurullarında ve icra dairelerinde; yazışma ve dosyalamanın yapılması, duruşma tutanakların düzenlenmesi, sekretarya hizmetlerinin verilmesi gibi kalem işlerden sorumlu kişidir.

Adalet Bakanlığı tarafından atanan zabıt katipleri hakimlerin söyledikleri her sözcüğü yazıya geçirmekle yükümlü olan mahkemelerin yazıcı memurlarıdır.

Zabıt Katibi Maaşları, Görevleri Nelerdir?

Zabıt Katibinin en temel görevi kalem işlerini eksiksiz şekilde düzenlemektir. En çok bilinen görevi ise duruşmalarda hakimlerin “yaz” dediği andan itibaren söylediği her kelimeyi zapta geçirmektir. Fakat bunların yanında daha farklı görevleri de vardır. Bu görevlerden bazıları şu şekildedir:

 • Dosya ve evrak kayıtlarının sisteme vaktinde ve sıralı girilmesini sağlamak,
 • Yargılama süreci devam eden dosyaları eksiksiz ve düzenli olacak şekilde muhafaza etmek,
 • Müzakereleri yazarak, haklarındaki takip işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Serbest bırakma veya tutuklama yazılarına yönelik hüküm özetlerini usulüne uygun şekilde çıkararak, ilgili makama zamanında teslim etmek,
 • Nafaka, miras ve nüfus kayıtlarının düzeltilmesi gibi davalarda alınan kararları adliyedeki diğer görevlilerden önce yazmak,
 • Mahkeme dışında hakim veya naip huzurunda gerçekleşecek tüm işlemlerde hazır bulunmak,
 • İşlemleri biten dosyaların arşive gönderimini sağlamak,
 • Tebligat evraklarını hazırlamak.

başlıca görevleridir.

Zabıt Katibi Maaşları Ne Kadar?

2020 yılı zabıt katibi maaşları geçen yıla göre yüzde 5,49 olan bir enflasyon oranıyla artmıştır. Belirlenen zam oranılarına göre alınan maaş her yıl artmaktadır. En çok merak edilen ise yeni başlayan zabıt katiplerinin maaş miktarıdır.

Devlette katipler için her sene belirli sayıda kadro açılmakta ve alımlar yapılmaktadır. Katiplerin maaşları mezun oldukları eğitim düzeylerine ve hizmet sürelerine göre değişkenlik göstermektedir.

Mezun olunan eğitim düzeylerine göre 2020 yılı katip maaşları şu şekildedir:

 • Lise mezunu yeni başlayan katipler: 3.919 TL
 • Ön lisans mezunu yeni başlayan katipler: 3.931 TL
 • Lisans mezunu yeni başlayan katipler: 3.952 TL

Evli olup eşleri çalışmayan katipler 332 TL aile yardımı almaktadır. Çocuk sahibi olanlar ise bu yardıma ek 73 TL daha almaktadırlar. Temmuz zammı ile birlikte lisans mezunu katiplerin en az 4100 TL maaş almaları öngörülmektedir.

Zabıt katipleri sözleşmeli personel olarak da kadrolu olarak da çalışabilmektedirler. Katiplerin maaşları hizmet sürelerine göre artmaktadır. Sözleşmeli katiplerin maaşları, kadrolu katiplere göre 200-300 TL daha düşüktür.

2020 yılı lisans mezunu zabıt katiplerinin hizmet sürelerine göre maaşları şu şekildedir:

 •  1 yıllık Katipler: 3.843 TL
 •  2 yıllık Katipler: 3.847 TL
 •  3 yıllık Katipler: 3.851 TL
 •  4 yıllık Katipler: 3.952 TL
 •  5 yıllık Katipler: 3.932 TL
 •  6 yıllık Katipler: 3.936 TL
 •  7 yıllık Katipler: 3.941 TL
 •  8 yıllık katipler: 3.946 TL
 •  9 yıllık Katipler: 3.951 TL
 •  10 yıllık Katipler: 3.956 TL
 •  11 yıllık Katipler: 3.961 TL
 •  12 yıllık Katipler: 4.394 TL
 •  13 yıllık Katipler: 4.400 TL
 •  14 yıllık Katipler: 4.406 TL
 •  15 yıllık Katipler: 4.786 TL
 •  16 yıllık Katipler: 4.793 TL
 •  17 yıllık Katipler: 4.800 TL
 •  18 yıllık Katipler: 4.996 TL
 •  19 yıllık Katipler: 5.004 TL
 •  20 yıllık Katipler: 5.011 TL
 •  21 yıllık Katipler: 5.024 TL
 •  22 yıllık Katipler ve üzeri: 5.051 TL olmaktadır.

Zabıt Katibi Maaşları Sözleşmeli 

Zabıt katibi maaşlarının kadrolu veya sözleşmeli olma durumuna göre değiştiğini daha önceden de belirtmiştik.

2020 yılı sözleşmeli olan zabıt katiplerinin maaşları şu şekildedir:

 • İşe yeni başlayan sözleşmeli zabıt katipleri: 568 TL
 • Hizmet süresi 1 sene olan sözleşmeli zabıt katipleri: 571 TL
 • Hizmet süresi 2 sene olan sözleşmeli zabıt katipleri: 574 TL
 • Hizmet süresi 3 sene olan sözleşmeli zabıt katipleri: 646 TL
 • Hizmet süresi 4 sene olan sözleşmeli zabıt katipleri: 650 TL
 • Hizmet süresi 5 sene olan sözleşmeli zabıt katipleri: 653 TL
 • Hizmet süresi 6 sene olan sözleşmeli zabıt katipleri: 657 TL
 • Hizmet süresi 7 sene olan sözleşmeli zabıt katipleri: 662 TL olmaktadır.

Eğer sosyoloji ve hukuk alanına ilgiliyseniz ve hukuksal süreçteki yazışmaların takibinde görev almak istiyor iseniz bu mesleği tercih edebilirsiniz.

Bu mesleği yapabilmek için bilgisayar ve on parmak klavye kullanabilmeli, Türkçeyi iyi kullanmalı, resmi yazım kurallarını bilmeli, düzenli ve sorumluluk sahibi olabilmeli, iyi iletişim kurabilmelisiniz.

Zabıt Katibi Nasıl Olunur?

Zabıt katibi olmak için mesleki teknik liselerin adalet alanına bağlı Zabıt Katipliği bölümünde eğitim verilmektedir. Eğer, Adalet Meslek Lisesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu veya meslek yüksek okullarının, adalet ön lisans bölümlerini bitirirseniz de Zabıt Katipliği yapabilirsiniz.

Buna ek olarak herhangi bir orta öğretim, ön lisans ya da lisans programı mezunuysanız,  memur alımı uygulamasında geçerli  olan son KPSS sınavına girerek KPSS sınavından 70 puan ve üzeri alarak Zabıt katibi ilanlarına başvuruda bulunabilirsiniz.

Ayrıca zabıt katibi adayları için iki farklı sınav daha yapılmaktadır.Bu sınavlar uygulamalı ve sözlü olarak iki kısımdan oluşur. Uygulamalı sınavda yazım hızınız ölçülür. Verilen 3 dakika içerisinde komisyon tarafından belirlenen sınav metninden eksiksiz bir şekilde en az 90 kelime yazı yazabilmeniz gerekir. Bu metinler sınav komisyonları tarafından Daktilografya metinlerinden seçilir.

Klavye sınavına katılanlar F veya Q klavye kullanma haklarına sahiptirler. Hatta isteyenler kendine ait olan klavye ile de sınava katılabilmektedir. Uygulamalı sınavı başaranlar sözlü sınava girmeye hak kazanır. Mülakatta sorulan sorular daha önce belirlenen konulardan seçilir. Bu konular şu şekildedir:

 • İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgiler (40 puan)
 • Atatürk ilke ve inkılapları (20 puan)
 • Genel kültür (20 Puan)
 • Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan)

Zabıt katibi diğer bir adıyla yazıcı olabilmek amacıyla hızlı ve doğru yazı yazma teknikleri için açılan kurslara katılabilir veya on parmak klavye yazım kurallarını öğrenebilirsiniz.

Zabıt Katipliği Başvuru İşlemleri 2020 

Zabıt katibi alımlarında uygulamalı ve sözlü sınav sistemi uygulandığından başvuruların belirtilen Adliye Komisyonlarına yapılması gerekir. Başvurular değerlendirilirken puanlar en yüksek puandan düşüğe doğru sıralanır. Alınacak kadro miktarının yaklaşık 20 katı kadar aday listesi bu puan sıralamasına göre oluşturulur. Aday listesindeki adaylar uygulamalı sınav (klavye sınavı) için çağırılır.

Uygulama sınavına girenlerin yarısı elenerek  geriye kalan adaylar sözlü mülakata alınarak, alınacak olan yargı personelleri belirlenmektedir. Zabıt Katipliği için mülakatlara başvuru yapanların sözlü sınav uygulanması sırasında Hukuk Fakültesi, Adalet meslek yüksek okulu, Adalet yüksek okullarının Adalet programı ve Adalet ön lisans mezunlarına öncelik verilmektedir.

Zabıt Katibi Olmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Katip olmak isteyen adayların birtakım şartlara uygun olmaları gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Sınav başvuru tarihinde 35 yaşını bitirmemiş olmak
 • Askerlik ile ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini tamamlamış veya ertelemiş olmak
 • 657 sayılı kanunda belirtilen suçlardan dolayı mahkum olmamak
 • Görevi devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
 • Kamu haklarından mahrum olmamak
 • Arşiv araştırma sonucunun olumlu olması.

Zabıt Katibi Nerelerde Çalışabilir?

Zabıt katiplerinin çalışma alanının sadece adliye sanılmasının aksine birçok yerde iş bulabilme imkanına sahiptirler. Bu yerler şu şekildedir:

 • Adalet Bakanlığı,
 • Cumhuriyet başsavcılıkları,
 • Mahkemeler,
 • hukuk ve avukat büroları,
 • Yüksek Seçim Kurulu,
 • Ceza infaz kurumları,
 • Noterler,
 • Hukuk ve avukat büroları,
 • Yüksek Seçim Kurulu,
 • Özel güvenlik şirketleri,
 • Resmi ya da özel bankaların hukuk departmanlarında,
 • Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarının Hukuk Müşavirliği bölümlerinde çalışabilirler.

Zabıt Katibi Nedir? Nasıl Olunur? Ne Kadar Maaş Alır? gibi  birçok soruya cevapları sizler için derledik. Aklınıza takılan soruları ve görüşlerinizi yorumlarda bildirmeyi unutmayın.

Diyetisyen Maaşları Devlet ve Özel 2020

Tıbbi Sekreterlik Maaşları 2020

Radyoterapi Teknikeri Maaşları 2020

Gardiyan Maaşları Ne Kadar? 2020 Güncel İKM Maaşları

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.