Engelli Raporu Hesaplama (Balthazard Formülü)

15.03.2020
A+
A-

Engelli raporu hesaplama, çocuk ve erişkinler açısından farklılık arz etmektedir. Bunun yanında bir diğer ayrım engelin türüne ve sayısına göredir. Bunun temel sebebi engel oranlarının organ ve vücut sistemlerine göre bölümlere ayrılmış olmasıdır. Bu ayrım tıp uzmanları tarafından belirlenmiştir.

Engel oranları güncel olarak T.C. Resmî Gazete Sayı: 30692’de düzenlenmiştir. Engelli Raporu Hesaplama önemli bir konu olduğu için bu makalede çocuk ve erişkinler için hesaplama tabloların nasıl olduğu ve hesaplamanın nasıl yapıldığı ele alınmıştır.

Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu

18 Yaşını doldurmamış olan kişiler yasalarımıza göre çocuk sayılmaktadır. Yaşınız 18’den küçük ise engelinizin aşağıdaki gereksinimlerden bir ya da bir kaçını kapsaması gerekmektedir.

 • Alerji-İmmünoloji Alanı
 • Bilişsel Gelişim Alanı
 • Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Alanı
 • Deri ve Zührevi Hastalıklar Alanı
 • Dil- Konuşma- İletişim Gelişimi Alanı
 • Endokrin Sistem Alanı
 • Enfeksiyon Hastalıkları Alanı
 • Genitoüriter Sistem / Cerrahi Alanı
 • Görme İşlevi Alanı
 • Hareket Gelişimi Alanı
 • Hematoloji- Onkoloji Alanı
 • İşitme İşlevi- Kulak Burun Boğaz Alanı
 • Kalıtsal- Doğmalık Hastalıklar Alanı
 • Kalp, Dolaşım Sistemi Alanı
 • Metabolizma Alanı
 • Nefroloji Alanı
 • Romatoloji Alanı
 • Sindirim Sistemi Alanı
 • Sinir Sistemi Alanı
 • Solunum Sistemi Alanı
 • Yanıklar Alanı
 • Yenidoğan Alanı
 • Yoğun Bakım Alanı
Engelli Raporu Hesaplama (Balthazard Formülü)

Engelli Raporu Hesaplama (Balthazard Formülü)

Çocuklar İçin Engelli Raporu Hesaplama

Resmî gazetede belirtilen ifadeye göre “ÇÖZGER’de çocuk özel gereksinimi olması, toplumsal yaşama eşit katılabilmesi için bedensel ya da gelişimsel işlev kısıtlılığı olmayan bireylerden farklı nitelik ya da nicelikte sağlık, eğitim, rehabilitasyon, cihaz, ortez, protez ve diğer sosyal ve ekonomik haklara, hizmetlere ya da yaşama katılımı için çevresel düzenlemelere gereksiniminin olmasıdır. ÇÖZGER sisteminin yüzde (%) engel oranı içeren diğer mevzuatlara uyumu arandığında aşağıdaki ek-3 tablosu kullanılır.”

Özel Gereksinim DüzeyiEngel Oranı Aralığı (%)
Özel Gereksinimi Vardır (ÖGV)20-39
Hafif Düzeyde ÖGV40-49
Orta Düzeyde ÖGV50-59
İleri Düzeyde ÖGV60-69
Çok ileri Düzeyde ÖGV70-79
Belirgin Özel Gereksinimi Vardır. (BÖGV)80-89
Özel Koşul Gereksinimi Vardır. (ÖKGV)90-99

Çok ileri düzeyde ÖGV, Belirgin Düzeyde ÖGV VE Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV) ifadeleri çocuklar için ağır engellilik durumunu ifade eder. Çocuklar için Engel durumu hesaplama da bu tablo kullanılır.

Erişkinler İçin Engellilik Raporu

Yetişkinler yani 18 yaşından büyük kişiler, aşağıda yer alan engel durumlarında engelli raporu başvurusunda bulunabilir. Engelli raporunuzu nasıl alacağınıza dair bilginiz yoksa adım adım yapılması gerekenleri anlattığım engelli raporu almak başlıklı içeriğimi inceleyebilirsiniz.

 • Kulak Burun Boğaz
 • Zihinsel, Ruhsal, Davranışsal Bozukluklar
 • Deri
 • Hematolojik Hastalıklar
 • Kardiyovasküler Sistem
 • Görme Sistemi
 • Sindirim Sistemi
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Ürogenital Sistem
 • Endokrin Sistem
 • Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
 • Yanıklar
 • Onkoloji
 • Sinir Sistemi
 • Kas- İskelet Sistemi
 • Sistematik Romatizmal Hastalıklar

Birden fazla engeli olan Erişkin bireyler için engel oranı hesaplama Balthazard formülü ile yapılmaktadır.

Eğer engel sayısı 2 ise Balthazard formülü uygulanırken şu aşamalar yapılır;

 • Engel oranları ayrı ayrı belirlenir.
 • Belirlenen oranlar en yüksek sayıdan başlanarak sıraya konur.
 • En yüksek oran, engelli bireyin tüm vücut işlevlerinin tamamını gösteren %100’den çıkarılır.
 • Çıkarma işlemi sonrasında kalan sayı sıralanan engel oranından ikinci engel oranı ile çarpılır.
 • Bu çarpım 100’e bölünür.
 • Bölümün sonucu en yüksek engel oranına eklenir.
 • Çıkan sonuç birincil ve ikincil rahatsızlıkların engel oranıdır. Yani toplam engel oranını verir.

Engel sayısının 2’den fazla olması durumunda Balthazard formülü şu şekilde uygulanır;

 • Birinci ve İkinci rahatsızlıkların engel oranı İlk sıra olarak belirlenir.
 • Üçüncü engel durumu ikinci sıraya konur.
 • En yüksek oran, engelli bireyin tüm vücut işlevlerinin tamamını gösteren %100’den çıkarılır.
 • Çıkarma işlemi sonrasında kalan sayı sıralanan engel oranından ikinci engel oranı ile çarpılır.
 • Bu çarpım 100’e bölünür.
 • Bölümün sonucu en yüksek engel oranına eklenir.
 • Çıkan sonuç toplam engel oranını belirtir.

Hesaplamanın daha kolay olması için Balthazard Hesaplama Tablosu da kullanılabilir. Aşağıda tablo ek olarak sunulmuştur. Artık sizde hiçbir uygulamaya gerek duymadan kendi işlemlerinizi kendiniz yapabileceksiniz.

Engelli Raporu Hesaplama Balthazard Formülü

Balthazard Hesaplama Tablosuna göre;

Tabloda değerlerin hepsi yüzde olarak ifade edilmişlerdir. Herhangi iki özür oranını birlikte hesaplamak için; büyük değeri tablonun dikey sol kenarına koyup tablonun altındaki küçük değere gelene kadar sırayı takip edin, kesişme noktaları toplam engel oranı değerini verecektir.

Örnek: %50 ve %20’yi birlikte hesaplamak için tablonun dikey sol kenarından aşağıya doğru büyük olan %50’lik değeri bulana kadar gelin. Daha sonra bu sırayı takip ederek yatay tabanda %20 ile ifade edilen kolona kadar ilerleyin, kesişme noktasındaki değer 60’ı gösterecektir.

Böylece %50 ve %20’nin birlikte hesaplanma oranı %60 olacaktır. Bu tablonun oluşturulma biçiminden dolayı büyük olan özür oranı değeri tablonun sol dikey kenarında bulunmalıdır.

Eğer üç veya daha fazla özür oranının kombine edilmesi gerekiyorsa, herhangi iki değeri seçip yukarıdaki gibi tek bir değer bulun. Daha sonra bu değerle üçüncü değeri kullanarak toplam değeri bulun. Bu işlem sonsuza kadar devam ettirilebilir. Son değer daha önceki değerlerin kombinasyonudur. Her işlem sırasında büyük değer mutlaka sol dikey kenarda yer almalıdır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.