Dil ve Konuşma Terapisti Maaşları

28.02.2020
A+
A-

Dil ve konuşma terapisti maaşları 2020 ile birlikte özel sektör ve kamu olmak üzere çalıştığın kuruma göre değişse de genel oranda bir artış görülmektedir. Dil ve konuşma terapisti maaşlarına geçmeden önce dil ve konuşma terapistliği düşünen ya da güncel detaylar ve dil ve konuşma terapistliği hakkında genel bilgi sahibi olmak isteyenler için meslek üzerine size bilgi vermek isteriz.

İnsan, yapı itibarı ile sosyal bir varlıktır. Kendini ifade etme ve diğer insanları anlama ihtiyacı içindedir. Kısacası sosyal varlığını sürdürebilmek için iletişime geçmesi gerekir.

Bu yüzden yüz yüze iletişim, konuşmak, göz teması, mimik ve jest kullanımı her daim hayatımızda önemli bir yere sahip olacaktır.

Ancak birçok insan sözlü iletişim kurarken bazı sorunlar yaşamaktadır. Günümüz şartlarında ise sözlü iletişimde sorun yaşayan kişiler dil ve konuşma terapistine giderek derdine deva bulmaktadır.

Dil ve Konuşma Terapisi Nedir ? Kimler Bu İşi Yapabilir?

Dil ve konuşma terapisinin tek tekniği yoktur. Kişilerde dil,konuşma, iletişim ve yutma alanında aksaklık meydana geldiği takdirde sorunun çeşidine bağlı olarak ve kişi göz önünde bulundurularak bir tedavi süreci hazırlanır.

Terapist ilgili uzmanlarla birlikte hastaya tanı koyar. Tanı sonrasında hastanın yaşı, cinsiyeti ve ilgi alanlarına göre bireysel tedavi süreci oluşturulur. Bu sürece genel anlamda dil ve konuşma terapisi denir.

Dil ve konuşma terapisti, sağlık kuruluşlarında  dil, konuşma,iletişim ve yutma faaliyetlerinde sorun yaşayan kişilerin yaşına, cinsiyetine, ilgi alanlarına ve beraberinde getirdiği hastalık tanısına göre kişiye özel tedavi programı hazırlar ve uygular.

Gelen hasta çocuksa eğer tedavide kullanılan destekleyici aletler daha onun yaşına uygun olacak şekilde şeçilir. Genelde çocuklara yapılan terapilerde kitap, oyuncak, resimli kart gibi daha onların ilgisini çekecek araçlar tercih edilir.

Gelen hasta yetişkinse eğer yapılan terapi daha onun yaşına, cinsiyetine, kişisel ilgi alanlarına göre planlanır.

Günümüzde bu alanda açık çok olduğu için herhangi bir eğitim sertifikası almış şahıslar kendilerinde terapi yapma yetkisi görmektedir. Oysaki o şahıslardan alınan terapi zaman kaybına, ailenin maddiyatının yanlış yerlerde harcanmasına ve en önemlisi çocuğun terapi sürecinden uzaklaşmasına yol açar. Terapi alması gereken hastaların terapist seçme sürecinde daha dikkatli ve seçici olması gerekir.

 Dil ve Konuşma Terapisti (DKT) Görevleri?

 • Konuşma, yutma, iletişim, dil ve yutma sağlığı alanında önleyici aktivitelerde sorumluluk alır.
 • İlgili uzman tarafından yönlendirilen ve dil, konuşma, ses ve yutma patolojisi olan hastaların kendi alanı ile ilgili değerlendirmesini, terapi ve rehabilitasyon kısmını planlar ve uygular.
 • Toplumda ve bireylerde ses, konuşma ve dil bozukluklarına neden olabilecek risk faktörlerine yönelik farkındalık geliştirilmesi için çalışma yapar.
 • Toplumun, ses, konuşma ve dil bozukluklarına sahip bireylere bakış açısını olumlu yönde geliştirmek için çeşitli çalışmalar yapar.
 • Bilgisayar destekli konuşma cihazları, trakeözafageal protezler ve benzeri konuşma aparatları, elektrolarenks, iletişim panoları gibi alternatif iletişimi destekleyici ek araç/cihaz hakkında hastaya eğitim verir.
 • Jest, mimik ve işaret dili gibi yardımsız sistemler konusunda da hastayı bilgilendirir.
 • Özel gereksinimli (Otizm, Down sendromu…) olanlar için bireyselleştirilmiş eğitim programlarında görev alır.
 • Ses terapisi yapar.
 • Yaşlanmaya bağlı serebral bozukluklarda (ALS, Parkinson, Alzheimer, Demans…) olan hastalarda iletişim amaçlı terapi yapar.
 • İşitme kayıplı çocuklara ve edinilmiş işitme kayıplı hastalara terapi yapar.
 • Ek-1/B kategorizisinin içerdiği durumlarda terapi ve rehabilitasyon yapar.

Ek-1/B’nin İçerdiği Durumlar

Dil ve konuşma terapistinin ilgili uzmanın teşhisine ve tedavi için göndermesine bağlı olmadan terapi ve rehabilitasyon yapabileceği durumlar;

 • Hipernazalite ve hiponazalite,
 • Genetik sendromlara bağlı dil ve konuşma bozukluğu,
 • Disleksi ve diğer sembolik disfonksiyonlar (aleksi, agnozi, apraksi…)
 • Kekemelik,
 • Hızlı konuşma,
 • Skolastik becerilerde özel gelişimsel ve kazanılmış bozukluklar (spesifik okuma ve heceleme bozukluğu, spesifik aritmetik beceri bozukluğu…)
 • Konuşma ve dile özel gelişimsel bozukluklar (artikülasyon bozukluğu, epilepsinin eşlik ettiği kazanılmış afazi…)
 • Artikülasyon bozukluklarına (dudak-damak yarığı, serebral palsi vb. bağlı ya da işlevsel gelişimsel yetersizlik, geç gelişme ya da nedeni belli olmayan) terapi yapar.

Dil ve Konuşma Terapisti Olmak İçin Gereken Özellikler

Yazılı kural olmamakla birlikte mesleğini layıkıyla yapabilmek için bir takım becerilere ihtiyacınız olacaktır. Bu becerileri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Tedavi süreci aile ile işbirliği içinde yürütüldüğü için aileye tanı ve tedavi sürecini ailenin anlayabileceği şekilde ifade edebilecek iletişim kabiliyetine sahip olunması gerekir.
 • Duygusal zorluk yaşayan hasta ve ailelerine destek olabilecek empatik yaklaşım sergileyebilmek gerekir.
 • Detay odaklı düşünebilmek gerekir.
 • Bireysel tedavi sürecinde kişinin ilgisini çekecek çeşitli destekleyiçi araçlar üretebilmek için yaratıcı olmak gerekir.
 • Tedavi süresi tahmin edilemediği için hastaya karşı sabırlı olmak gerekir.
 • Hastaların yaş sınırlaması olmadığı içi 7’den 70’e tüm insanlarla iletişiminin iyi olması gerekir.
 • Uzun vadede plan yapabilmesi gerekir.
 • Hastalara karşı güler yüzlü olması gerekir.
 • Disiplinli, özenli ve profesyonellik çerçevesinde hastayla sınırlarını beliryebiliyor olması gerekir.

Dil ve Konuşma Terapisti İle Çalışan Meslekler

Dil ve konuşma terapistleri diğer uzmanlık alanlarında çalışan kişilerle takım çalışması yaptığında yapılan tedavi süreci daha olumlu sonuç verir. Dil ve konuşma terapistinin iş hayatında birlikte çalıştığı mesleklere şunları örnek verebiliriz:

 • Psikolog
 • Odyolog
 • Plastik cerrah
 • Çocuk doktoru
 • KBB (Kulak Burun Boğaz) uzmanı
 • Çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanı
 • Diş Hekimi
 • Fizyoterapist
 • Sınıf Öğretmeni
 • Özel eğitim öğretmeni
 • Ortapedi uzmanı
 • Pediatrik nörolog
Dil ve Konuşma Terapisti Nasıl Olunur?

Dil ve Konuşma Terapisti Nasıl Olunur?

Dil ve Konuşma Terapisti Nasıl Olunur?

Dil ve konuşma terapisti olmak isteyen kişilerin diğer tüm sağlık çalışanlarının da olması gerektiği gibi insan ve insan sağlığına değer veren karakterde olması gerektiğini hatırlatalım.

Dil ve konuşma terapisti adaylarının, YKS (Yüksek Öğretim Kurumu)’nun birinci oturumu TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve ikinci oturumu AYT (Alan Yeterlilik Testi)’ne girerek bölüm için yeterli puanı alması gerekir. Daha sonra yeterli puan alındığı takdirde devlet ve özel üniversitelerinin sağlık bilimleri fakültesinde bulunan 4 yıllık  Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünü tercih ederek lisans derecesinde mezun olmaları gerekir.

Lisans mezunu olduktan sonra uzmanlık almak isteyen ve akademisyenlik düşünen dil ve konuşma terapistleri ALES (Akademik Personel ve Lisansüsatü Eğitimi Giriş Sınavı )’na girip herhangi bir puan türünde 55 puan alıp Dil ve Konuşma Terapisliği Yüksek Lisans bölümlerine başvurmalıdır.Bu bölümler şu şekildedir:

 • Akıcılık Bozuklukları
 • Ses / Yutma Bozuklukları
 • Okuma Güçlükleri/ Disleksi
 • Gelişimsel ve Edinilmiş Dil Bozuklukları

Daha önceki senelerde başka lisans bölümlerinden mezun olan kişiler dil ve konuşma terapisi üzerine yükseklisans yaparak mesleği icra edebiliyordu ama üniversitelerde Dil ve Konuşma Terapisi bölümü açıldıktan sonra sadece bu alandan mezun olan öğrenciler yüksek lisans programına kayıt olabilmektedir.

4 Yıllık Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Taban Puanları

Dil ve konuşma terapisti olabilmek için TYT + AYT sınavlarından kaç puan almanız gerektiğini sizin için derledik. Edindiğimiz bilgilere göre dil ve konuşma terapisti olmak için devlet üniversitelerinin en iyilerinden olan Hacettepe Üniversitesi’ne girebilmek için 422,91619 puan almanız gerekmektedir. Bölümün devlet üniversitelerine alımlar taban puan 407,23072 ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile kapanmıştır.

Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Dersleri

Okuldan okula ufak değişiklikler gösterse de genel anlamda işlenen dersler;

 • KBB hastalıkları, anatomi, fizyoloji, embriyoloji, nöroanatomi, halk sağlığı, nörofizyoloji, sağlıkta ilk yardım, ağız yüz anomalileri gibi sağlık alanının temel birimleriyle ilgili dersler
 • Atatürk ilkeleri ve inkilap tarihi, türk dili, ingilizce ve mesleki ingilizce gibi temel dersler
 • Konuşma bilimi, Dil-Beyin ilişkisi, fonetik, nörodilbilim, psikodilbilim, klinik dilbilim, etkili konuşma ve diksiyon gibi bölümün dilbilim alanı ile ilişkili dersler
 • İşitme bilimine giriş, odyoloji, işitsel rehabilitasyon,ses ve müzik, fizik ve ses fiziği gibi bölümün sesin fiziki yapısı ve algılanışıla ilişkili dersler
 • Dil ve konuşma terapisinde yöntem, dil ve konuşma terapistliği mesleğine giriş gibi meslek tanımlarıyla ilişkili dersler
 • Dil ve konuşma bozukluklarına giriş, yutma bozukluk değerlendirmesi ve terapisi, çocukta ruh sağlığı ve uyum bozukluğu, akıcı konuşma bozuklukları, çocukluk çağı dil bozuklukları,edinilmiş dil bozuklukları ,ses bozuklukları gibi bölümün iş sahasında daha etkili kulanabileceğimiz dersler

4 yıl boyunca 8 dönem olmak üzere olarak görülür. Okulun kararlaştırdığı süreçlerde yapılan dönem ve yaz stajları ile de mesleği iş sahasında tanıma imkanı bulursunuz.

Dil ve Konuşma Terapisti Çalışma Alanları

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünden Lisans Diploması alan kişiler Dil ve Konuşma Terapisti unvanı alırlar. Dil ve Konuşma Terapisi Lisans mezunları hem sağlık hem eğitim alanında iş olanaklarına sahiptirler.

 • Hastaneler (Üniversitelerin Tıp Fakültesi Hastaneleri, Devlet Hastaneleri, Özel Hastaneleri)
 • Huzurevleri, Özel ve devlete bağlı Rehabilitasyon Merkezleri, Sağlık ocakları, Özel eğitim merkezleri
 • DİLKOM (Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Araştırma ve Eğitim Merkezi)
 • Üniversitelerde akademisyen olabilirler.
 • Kendi merkez ve kliniklerini aç

Özel kurumlarda çalışmak isteyen dil ve konuşma terapistleri kuruma bireysel başvuru yapar. Şartlarda anlaşılırsa kurumda çalışmaya başlar.

Devlette memur olarak çalışmak isteyen dil ve konuşma terapistleri öncelikle KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı)’ na girerek bölümüne bağlı olan yeterli puanı almaları gerekir. Devlet memuru olmak için KPSS’den en az 70 puan almaları gerekir. Adaylar arası puan sıralaması yapılır. Mülakat sonucu memur  olacaklar belirlenir.

Dil ve Konuşma Terapisti 2019/7 KPSS Atama Taban Puanları

Dil ve konuşma terapisti mesleğinin merkezi atamalrını araştırdığımızda karşımıza çıkan verilere göre en yüksek puan ile yerleşen aday 82,703 puanla T.C Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesine, en düşük puanla yerleşen adayın 72,418 puanla T.C. Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesine atandığını gördük.

Dil ve konuşma terapistlerinin devlete yerleşebilmeleri için ÖSYM tarafından merkezi atamalarında ayrılan kadro 10 olarak belirlenmiştir.

Fizyoterapist Maaşları Ne Kadar? 2020 Fizyoterapist Maaşları

Dil ve Konuşma Terapisi Maaşları Yeni Mezun

Yeni mezun Dil ve konuşma terapistleri de tüm sağlık alanlarında olduğu gibi mesleğe ilk adım attıklarında meslek hayatının beraberinde getirdiği sorumluluk ve disiplin karşısında biraz zorlanacaklardır. Eminiz ki kendinize biraz zaman verdiğiniz takdirde mesleğinize alışacak ve mesleğinizi layıkıyla icra edeceksiniz.

Mesleğiniz gereğince insan ve insan sağlığıyla iligilendiğiniz için kendinizi sürekli geliştirmeli, elde ettiğiniz tüm fırsatları kullanmanız ve bölümünüzle alakalı son gelişmeleri takip etmelisiniz. Kendinize geliştirmek için size yararlı olacağını düşündüğümüz tüm eğitimlere katılmanız önerilerimiz arasındadır.

Dil ve konuşma  terapistleri yeni mezun olduklarında birçok sağlık mezunlarına göre daha avantajlı konumda olacaklardır. Ülkemizde yeni temelleri atılan bir bölüm olduğu için şuan da iş imkanları oldukça geniş.

Yeni mezun olan terapistler kendilerini geliştirdiği takdirde günümüz şartlarında açıkta kalmaz ve iyi bir maaşla işe başlarlarlar.

Özel sektörde maaşlarda kurum ve kuruluşlara göre büyük oranlarda farklılıklar görülebilir. Fakat günümüz şartlarında özel sektörün verdiği maaş kamuya oranla daha fazladır.

Maaş miktarları özel kurum ve kamu farketmeksizin her sene belli miktar artış göstermektedir.

Dil ve Konuşma Terapisti Maaşları Devlet Memuru

Yeni Mezun                                            4.000-4.300 TL

5 Yıllık                                                      4.300-4.500 TL

10 Yıllık                                                    4.500-4.700 TL

15 Yıllık                                                    4.700-4.800 TL

20 Yıllık                                                    4.800-4.900 TL

+25 Yıllık                                                   4.900 TL

Tabloda görülen maaş miktarları ortalama bir rakamdır. Kurumdan kuruma değişen ek ödemeler (döner sermaye, eş yardımı, çocuk yardımı gibi) ve ek mesailer göz ardı edilerek kabataslak rakamlar verilmiştir.

Dil ve Konuşma Terapisti Maaşları Özel Sektör

Dil ve konuşma terapistleri maaşaları özel sektörde serbes piyasa koşullarında çalıştığı kurumun kriterlerine göre değişiklik göstermektedir.

Terapistin çalıştığı şehir, terapistin tecrübesi ve bireysel edinimleri kazancını bir şekilde etkilemektedir. Edindiğimiz bilgilere göre özel sektörde maaşlar devlet sektörüne oranla daha fazladır. Bu yüzden yeni mezun olan terapistler devlettense özel sektörü tercih ederler.

Özel sektördeki maaş miktarları 5.000-15.000 TL  arasında değişmektedir.

Dil ve konuşma terapisti maaşları ve mesleğe dair genel bilgileri sizin için bir araya getirdik. Umarım aklınızdaki soruları cevaplayabilmişizdir.

Nörolog Maaşları Ne Kadar? Nörologların Güncel Maaşı

Radyoterapi Teknikeri Maaşları 2020

Anestezi Teknikeri Maaşları

Ameliyathane Teknikeri Maaşları Ne Kadar ?

YORUMLAR
 1. deniz buket boztepe dedi ki:

  çok yeni duyduğum ancak ilgimi çeken bir meslek. yazı da bilgilendirici olmuş. kafamdaki soruların cevaplarını buldum yazı içerisinde.

 2. Eda dedi ki:

  Ya ben bu atama kısmını anlamadım. Sadece 10 kişi mi atanabiliyo?