Antropoloji Nedir? Antropoloji Ne Demek?

22.04.2020

Antropoloji Nedir? Antropoloji Ne Demek? Temelinde insan olan iletişim,etkileşim ve  kültürel gelişmeler gibi konuları gündeminde barındıran önemi yüksek bir bilim dalıdır. Antropoloji ile alakalı tüm konular , tarihsel ve güncel konuları da kapsamaktadır. Antropoloji mesleği, insan kitleleri ile ilgili detaylı bir biçimde bilgi edinmeyi hedef alan, antropologlar cephesinden ilerletilmekte ve geliştirilmektedir.

Antropoloji Nedir? Antropoloji Ne Demek?

Antropoloji Nedir? Antropoloji Ne Demek? Toplumlarda gerçekleşen değişimleri ve bu konularla ilgili  tüm olası sorunlar üzerinde eğitim veren  ve araştırmasını yapan bir bölümdür. Antropolojinin anlam olarak kökeni incelendiğinde, insan ve logos bilim sözcüklerinin birleşmesiyle Yunanca anthropos kelimesini  oluşturmuştur. Toplumların ürettiği kültürel çeşitlilikleri konu alırlar.

Antropolojiyi  en genel tanımı  ile anlatmak istersek insan bilimi anlamına geliyor diyebiliriz. Gelişimi bilim insanların merakından baş göstermiştir.  İnsanların evrimini, biyolojik özelliklerini, kökenini, toplumsal açılarını ve kültürel ,geleneksel özelliklerini araştıran,gözlemleyen bir bilim dalıdır. Bütün bunlarla ilgilenebilmek  için de geçmişle sürekli bir içli dışlı olma hali vardır. Aynı zamanda toplulukların yaşanmışlıklarını gözlemleyerek tahminlerde bulunurlar.

İnsan toplulukları nasıl bir araya geldi, gelenekler nasıl oluştu ve hangi zaman aralığında belirlendi?  Irkların sınıflandırılmasında nasıl bir yol izlendi? Bu gibi bazı soruların  cevabını merakla araştırmak ve ilgilenmek antropolojinin esas konularındandır. İnsanlar her daim ne zaman nereden geldiklerini ve kökenlerini  merak etmişlerdir.

Antropoloji insan topluluklarının geçmiş hayatları ile ilgili  tahmin ve yorumlarda bulunarak, günümüzün konularının daha doğru bir biçimde anlaşılmasını sağlarlar. Örnek verecek olursak, hastalıkların ilk ne şekilde doğduğunu, nerede başladığını inceleyerek,  hangi topluluklarda saptandığını  araştırıp tıp dünyasına katkıda bulunurlar. Toplumsal tabuların nasıl oluştuğu, ırkçılık,  o zamanlar kız çocuklarının neden öldürüldüğü ve neden savaş çıktığı gibi konular da tam anlamıyla antropoloji biliminin ilgi alanlarına girmektedir. Antropoloji nedir sorusuna aşağıdaki yazımızda yanıt bulabilirsiniz.

Antropologlar 20-30 kişinin bir araya gelmesiyle oluşan küçük toplulukları da inceler, binlerce kişinin oluşturduğu toplulukları da inceler. 18. yüzyılda bu anlamda ilk çalışmalar başlamış ve geliştirilerek bugüne kadar gelmiştir.Genel olarak ele alacak olursak iki ana dalı olduğunu söyleyebiliriz:

Fiziksel veya Biyolojik 

Toplulukların biyolojik ilerlemelerinin tarihi ile alakalı araştırmalar yapmaktadır. Fiziksel değişimler, ırksal karşıtlıkları ve ırklar arasında ne gibi bir ilişki bulunduğunu konu alır. Kısaca anlatacak olursak , insan olabilmek için geçirilen evreleri açıklamaya çalışan bilim dalıdır. Yalnızca biyolojik olarak anlamlandırmak doğru olmaz. İlk insanlardan itibaren devam eden gen dağılımını, fosilleri, vücut biçimi ve renklerinin farklı olmasını incelemektedir. Bu fosilleri  kemik, kafatası, yaş, çevresel faktörler açısından irdeleyerek topluluğu anlatmaya çalışırlar.

 

Kültürel 

Kendi içerisinde alanlara bölünerek araştırmalarda bulunurlar. Prehistorik Arkeoloji, Dil Antropolojisi, Etnoloji, Sosyal Antropoloji gibi ayırmak doğru olacaktır. Arkeoloji ve antropoloji birbirlerinden farklı bilim dallarıdır. Tabiki bu birbirlerinden bağımsız oldukları anlamına gelmez , her alandaki çalışmaları ile birbirlerini desteklemektedirler. Dil antropolojisinde (linguistikte) ise insanların iletişim ve kendilerini ifade etme şekilleri ele alınır. Dillerin belirli topluluklarının tarihini ve kültürel çeşitliliklerini araştırır. Etnoloji için kültür tarihi diyebiliriz. Daha çok günümüzün kültürlerini araştırır. İnsanların tavırlarının kültürler içerisindeki ilişkilerine odaklanırlar.

Bireysel açıdan  direkt insan ile ilgilenmez. İnsanları toplum olarak değerlendirir ve bulundukları grup içindeki tavırları ile alakalıdır. Geçmişten günümüze kadar gelen ve hala hükmünü koruyan 3 ana sorusu bulunmaktadır.

  • İnsanlar ve toplulukların neden birbirlerine benzediği
  • İnsanlar ve toplumların neden birbirlerine benzemediği
  • İnsanlar ve toplumların nasıl ve neden değişiyor olduğu

Tüm bu sorular  devamlı cevaplanıyor olmasına rağmen, tarih boyunca elde edinen her yeni bilgi ile birlikte değişmekte ve kendi içinde geliştirmektedir. Tarih süresince aradığımız doğru cevapları bulmamızı kolaylaştırır. Farklı alt dalları da bünyesinde barındırır. Bu alt dallar şu şekildedir;

– Biyolojik
– Tıbbi
– Çevresel
– Adli
– İş
– Müze
– Sosyal ve kültürel
– Dilbilimsel
– Görsel Antropoloji

Nasıl Ortaya Çıktı? Antropoloji Nedir?

Peki bu bilim dalı nasıl ortaya çıktı? Ana konusunu insanlar ve toplumlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar oluşturur.Aynı zamanda kültürel ve toplumsal açısı, biyolojik çeşitliliğini anlamlandırma ve açıklama tutumunun tarihi, şüphesiz insanlığın tarihsel süreci kadar eskidir.

Çiçero ve bazı batılı kaynaklarda bulunduğu üzere tarihin kurucusu olarak bilinen Halicarnassuslu Herodot (MÖ 484-425)  ilk antropolog ünvanı ile tarihe geçmiştir. Herodot, Akdeniz etrafındaki ülkeler ile ilgili (Persler, Mısırlılar, Libyalılar, İskitler, Hintliler ) gözlemleyip duyduklarını yazmakla kalmamış, bu ülkelerde yaşayan toplumların tarih açısından neden farklı oldukları sorusuna doğru bir şekilde cevap aramıştır. Herodot, bu toplulukların fiziksel biçimlerde, tavırlarda, teknolojide, politika anlamında ne şekilde farklı bulunduklarını çok güzel bir biçimde anlatmış, farklı bir açıdan bakacak olursak toplumların kültürlerini araştırıp incelemiş, tarihsel olayları kültür çeşitliliklerine bakarak açıklamaya çalışmış ve bu açıklamalarda bulunurken de öncelikleriyle ilgilendiği insan toplumlarına objektif bir tavırla yaklaşmıştır.

Ibn Fadlan (10.yüzyıl), Marco Polo (1254-1324), İbn Batuta (1304-1369), Evliya Çelebi (1611-1682) gibi gezginlerin Seyahatnameleri ve kültürel farklılıkları, coğrafi koşulları ve geçimleriyle alakalı konuları açıklayan düşünür İbn Haldun’un Mukaddime’si, donanımlı bir antropolojik bilgiler içermektedir.

Yaptığı İş Nedir? Antropoloji Ne Demek?

Günümüzün en çok bilinmiş mesleklerini anlatırken zaman zaman  zorlanırız. Bu bağlamda antropolog olarak kendinizi tanıttığınızı düşünün. İnsanlar ilk olarak bu  en çok ırklarını merak eder. Size soracakları temel sorular  kemik yapıları ile ilgili olacaktır. Bilinmelidir ki antropologların ilgi alanları daha geniştir.Bu mesleği yapmak isteyenlerin eşit ağırlık puanı ile girebileceği bu bölümden mezuniyeti gerçekleştikten sonra genel olarak göreve başlama alanları;

  • Müzeler,
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı,
  • TRT,
  • Türk Tarih Kurumu,
  • Araştırma Merkezleri,
  • Kazı alanlarıdır.

Buradan mezun olanların çalışma alanları bunlarla kısıtlı değildir. Üniversitelerde akademik alanda kariyer  yapabilirler, Unesco, Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumlarda ve özel şirketlerde araştırma görevlisi olarak mesleklerini icra edebilirler. İş imkanı olarak baktığımızda kısıtlı imkanlara sahip olunsa da , bu bölüm mezunlarına olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.

Bu yazımızda Antropoloji Nedir? Antropoloji Ne Demek gibi sorularun cevaplarını verdik.

Antropologlarla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için buraya tıklayarak ilgili bölüme geçiş yapabilirsiniz.

Farklı bilim ve meslek dalları için bizi takip etmeye devam edin.

 

 

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.