Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Yardım Başvuruları

24.02.2020

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  aile yardım başvuruları alınmak istenen yardıma göre farklılık göstermektedir. Bazı yardımlar için ailenin sosyo-ekonomik durumu araştırılırken bazı yardımlar için kişiye ait kimlik kartı ile başvuru yapmak yeterli olacaktır. Yardım başvurusu ve detaylarına geçmeden önce T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hakkında genel bilgi edinmenin size yararlı olacağını düşünmekteyiz.

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yardımları

703 No’lu KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile bazı bakanlıkların ismi değişti bazı bakanlıklar ise birleştirildi. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları da 703 No’lu KHK ile T.C. Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adı altında birleştirildi.

Bir başlık altında birleştirilen  T.C Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı toplumsal değerleri gözeterek bireyi ve aileyi güçlendiren sosyal hizmetler sunmak, sosyo-ekonomik kalkınmayı amaçlayarak iş alanlarını arttırmak, vatandaşları için daha verimli çalışma ortamı yaratmak, iş ortamında genel tedbirleri almak ve sosyal güvenlik sisteminin etkinliğini sürdürmek misyonu  ile güçlü aile ve mutlu bireylerden oluşan, çalışan ve üreten bir Türkiye Cumhuriyeti oluşturmayı amaçlar.

T.C._Aile_ve_Sosyal_Politikalar_Bakanlığı

T.C._Aile_ve_Sosyal_Politikalar_Bakanlığı

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevleri Nelerdir?

 • Maddi zorluk çeken, yardıma ihtiyacı olan, öksüz ve yetim çocukların her türlü ihtiyacını karşılamak.
 • Yaşlı vatandaşların hayatını kolaylaştırmak odaklı faaliyetlerde bulunmak.
 • Engelli vatandaşların sorunlarına çözüm odaklı yaklaşıp gerekli çalışmaları başlatmak.
 • Engelli vatandaşların toplum içindeki hayat standartlarını yükseltmek için çeşitli faaliyetlerde bulunmak.
 • Vatandaşların beslenme, barınma, korunma, ısınma gibi zaruri ihtiyaçlarını gidermek için faaliyetlerde bulunmak.
 • İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitim ihityaçlarını gidermek.
 • Evlat edinme ve koruyucu aile faaliyetlerini sürdürmektedir.

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Aile Yardımları

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2020 yılında sosyal yardımlaşma para yardımı birden fazla başlık altında dağıtılıyor. Bu yardımlar sadece maddi olarak değil ihtiyaç sahibi vatandaşın ihtiyacına göre değişiklik gösteriyor.

Yapılan yardımlara gıda, yakacak, barınma, doğum, elektrik tüketim desteği, muhtaç asker çocuğu, öksüz ve yetim ,eşi vefat etmiş kadınlara yönelik, muhtaç asker ailelerine yapılan yardımlar örnek verebiliriz. Bu yardımlardan bugüne kadar milyonlarca vatandaşımız yararlandı ve hala yararlanmaya devam ediyor.

Bu yardımları şu şekilde sıralayabiliriz;

Gıda Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Muhtaç durumdaki ailelerin gıda ve giyim gibi zaruri ihtiyaçlarınının karşılanması amacıyla dini bayramlar başta olmak üzere ihtiyaç halinde yapılır. Yardıma başvuracak vatandaşın uyması gereken şartlar;

 • 18 yaş üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.
 • Hane içindeki aile bireylerinin kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olan hanede yaşıyo olması gerekir.
 • Başvuru sırasında gerekli tek evrak T.C. kimlik kartıdır. 

Başvuru yapmak isteyen vatandaşın şartları yerine getirmesi durumunda ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne müracaat etmesi gerekir. Başvuru da bulunan vatandaşın başvurusu mütevelli heyeti tarafından değerlendirilir. Mütevelli heyeti yardımın kimlerin kazandığına karar verdikten sonra yapılan yardımın miktarını da belirleyip belediye aracılığıyla hak sahiplerine dağıtır. Gıda yardımları genelde dini bayramlar (Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı) olmak üzere ihtiyaç halinde verilir

Barınma Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yaşanmayacak kadar eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ve bu durumu değiştirmeye elverişli olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinin bakım ve onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı, evin soğuk alan yerlerinin tadilatı ve ev eşyası alımı için ayni (maddi olmayan mal ile yapılan ) veya nakdi olarak yapılan yardımlardır. Yardıma başvuracak vatandaşın uyması gereken şartlar;

 • Başvuracak aile bireyinin 18 yaş üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.
 • Hane içindeki aile bireylerinin kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olan hanede yaşıyo olması gerekir.
 • Başvuru sırasında gerekli tek evrak T.C kimlik kartıdır.

Barınma yardım başvurusu için; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sitesi üzerinden veya telefon numaralarından gerekli formu eksiksiz doldurmalısınız . Bir diğer seçenek ise Bakanlığın ikametgahınızın bağlı olduğu il müdürlüğüne gidip başvuru yapabilirsiniz. Başvuru da bulunan vatandaşın başvurusu Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilir. Mütevelli Heyeti hak sahiplerini belirledikten sonra miktara karar verip hak sahibine geri dönüş yapar. İhtiyaca göre 15,20,2500 TL’ye kadar destek verilir.

Yakacak Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

İhtiyaç sahibi ailelere soğuk havalarda bedelsiz kömür yardımını içeren yakacak yardımıdır. Yardıma başvuracak vatandaşın uyması gereken şartlar;

 • Başvuracak aile bireyinin 18 yaş üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.
 • Hane içindeki aile bireylerinin kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olan hanede yaşıyo olması gerekir.
 • Başvuru sırasında gerekli tek evrak T.C. kimlik kartıdır.

Yakacak yardım başvurusu için; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sitesi üzerinden veya telefon numaralarından gerekli formu eksiksiz doldurmalısınız . Bir diğer seçenek ise Bakanlığın ikametgahınızın bağlı olduğu il müdürlüğüne gidip başvuru yapabilirsiniz. Başvuru da bulunan vatandaşın başvurusu mütevelli heyeti tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucu hak sahipleri yılda bir kez kış dönemi öncesi en az 500 kg olmak üzere mütevelli heyetinin belirlediği miktarda yakacak yardımı alır.

Doğum Parası Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için aileye yapılan yardımdır. T.C. vatandaşı olan tüm anneler başvurduğu takdirde bu yardımdan yararlanabilir. Doğum başvuracak vatandaşın uyması gereken şartları;

 • Anne ya da anne adına baba ya da kanuni temsilci olmalıdır.
 • Yurt içinde ve yurt dışında 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında canlı doğum yapmalıdır.
 • Anne T.C. vatandaşı ya da mavi kartlı olmalıdır.
 • Başvuru yapmadan önce çocuğun kimliğinin çıkması mecburidir.
 • Başvuru sırasında gerekli evrak T.C. kimlik kartıdır.

Doğum yardım başvurusu için; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri’ne, Sosyal Hizmet Merkezleri’ne (Bulunduğunuz İlçenin Kaymakamlık Binasındadır), eğer yurt dışında iseniz  Büyükelçilikler ve Konsolosluklar aracılığı ile başvuru yapabilirsiniz. Bir diğer yol ise posta ve kargo yolu ile başvurunuzu yapabilirsiniz. Kamuda çalışanlar (statü fark etmeksizin) çalıştığı kurumların personel yada maaş birimlerine başvurabilir. Başvuru sırasında başvuru dilekçesini doldurmanız yeterli olacaktır. Doğum yardım parası PTT’ye annenin adı ve soyadı üzerine yatar. Doğum yardım parasını E-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.

2020 Yılı Doğum Parası Yardımı İçin Belirlenen Fiyatlar

 • Birinci çocuk için 300 TL ,
 • İkinci çocuk için 400 TL,
 • Üçüncü çocuk için 600 TL ödeme yapılmaktadır.

Çocuk sayısı hesaplanırken 15.05.2015 tarihi öncesinde doğan çocuklarda hesaba katılır.

İkiz çocuklar için yapılan doğum parası yardımı birinci ve ikinci çocuk şeklinde düşünülerek yapılır.

Elektrik Tüketim Desteği (ETD) Başvurusu Nasıl Yapılır?

Düzenli sosyal yardımlardan faydalanan muhtaç durumdaki hanelere ETD (Elektrik Tüketim Desteği) sağlanacaktır. Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek yoktur. Elektrik Tüketim Desteği hak sahiplerini gösteren liste her ay Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından BSYB (Bütünleşik Sosyal Yardımlar Bilgi) Sistemi vasıtasıyla hazırlanmaktadır. Hak sahibinin T.C. kimlik kartı ve mesken tipi elektrik faturası ile PTT’ye gitmesi yeterlidir. Hak sahibi olan vatandaşa her ay düzenli olarak 1-2 kişilik ailelere aylık 75 kWh (44,79 TL), 3 kişilik ailelere 100 kWh (59,72 TL), 4 kişilik ailelere aylık 125 kWh (74,65 TL), 5 ve daha fazla kişilik ailelere 150 kWh (89,58 TL) PTT aracılığıyla ödenir.

Elektrik Tüketim Desteği’nden (ETD) Kimler Faydalanabilir?

 • 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmaya Teşvik Kanun ile düzenli sosyal yardım almaya hak kazanmış vatandaş ,
 • 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun ile düzenli yardım almaya hak kazanmış ve hakkı devam eden haneler ETD’den faydalanabilir.

Muhtaç Asker Ailesi Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Asker de olan vatandaşın sosyal güvencesi olmayan yoksul ve ihtiyaç sahibi yakınının desteklenmesi amacıyla yapılan yardımdır. Başvuracak vatandaşın uyması gereken şartlar;

 • Asker evli ise yardımdan resmi eşi olmalıdır. Eğer bekarsa öncelik annenindir; anne hayatta değilse baba yararlanabilir.
 • Başvuruda gerekli tek evrak T.C. kimlik kartıdır. 

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ikamet edilen il/ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına yapılmaktadır. Başvuru sonrası evin tüm üyeleri sorgulanır. Vakıftan görevli bir kişi evi ziyaret eder ve hazırladığı inceleme raporuna göre yardımın verilip verilmeyeceğine karar verilir. Yardım onaylandığı takdirde 2 ayda bir PTT aracılığıyla 275 TL ödeme yapılır. Ödeme askerlik süresince yapılır. En fazla 12 ay yapılmaktadır.

Yaşlılık- Engelli Maaşı alan ve eşi/oğlu askerde olan kişiler Vakıf tarafından onay alırsa yardım için hak sahibi olabilirler.

Muhtaç Asker Çocuğu Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Babası askerde olan 18 yaşından küçük ihtiyaç sahibi olan çocuklar için yapılan nakit yardımıdır. Başvuracak vatandaşın uyması gereken şartlar;

 • Muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardımı alan asker eşi olması gerekmektedir.
 • Askerliğini yapan vatandaşın sigortası ya da gelirinin olmaması gerekmektedir. 
 • Başvuruda gerekli tek evrak T.C. kimlik kartıdır.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ikamet edilen il/ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına yapılmaktadır. Mütevelli Heyeti tarafından hak sahibi kabul edilen kişi aylık 100 TL olacak şekilde 2 ayda bir 200 TL tutarında nakit ödeme yapar. 

Başvuru hanedeki her çocuk için ayrı ayrı yapılabilir. Mütevelli heyeti tarafından seçildiği takdirde her biri hak sahibi olabilir.

 Öksüz ve Yetim Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Anne veya babası vefat etmiş 18 yaşından küçük ihtiyacı olan çocuklar için yapılan nakit yardımıdır. Öksüz ve yetim olan çocuğun Öksüz ve Yetim yardım başvurusu yapabilmesi için SED (Sosyal Ekonomik Destek) ve Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı almaması gerekir. Başvuracak vatandaşın uyması gereken şartlar;

 • Annesi vefat etmiş ise babası, babası vefat etmiş ise annesi, ikiside vefat etmiş ise yasal vasisi olması gerekir.

Başvuruda gerekli evraklar; 

 • Başvuran vatandaşın T.C. kimlik kartı,
 • Hem annesi hem babası ölen çocuğun resmi  vasisi resmi vasilik belgesi veya adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde beraber yaşadıklarına dair belge ile başvurmalıdır.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ikamet edilen il/ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına yapılmaktadır. Mütevelli Heyeti tarafından hak sahibi kabul edilen kişiye aylık 100 TL olacak şekilde 2 ayda bir 200 TL tutarında nakit ödeme yapar. 

Başvuru hanedeki her çocuk için ayrı ayrı yapılabilir.Mütevelli heyeti tarafından seçildiği takdirde her biri hak sahibi olabilir.

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Başvurusu

Eşi vefat etmiş kadınların sosyal hayatta yaşam seviyelerinde bir azalma meydana gelmemesi, maddi anlamda sıkıntı çekmemeleri için yapılan nakit yardımdır.Başvurmak isteyen vatandaşların uyması gereken şartlar;

 • Başvuracak vatandaşın hanesinde kendisi de dahil hiçkimsenin sosyal güvencesi olmamalıdır.
 • Vefat eden adamın resmi nikahlı eşi olmalıdır.
 • Başvuruda gerekli tek evrak T.C. kimlik kartıdır.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ikamet edilen il/ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına yapılmaktadır. Mütevelli Heyeti tarafından hak sahibi kabul edilen kişiye aylık 275 TL olmak üzere 2 ayda bir PTT aracılığıyla 500 TL nakit ödeme yapılır.

Yapılan yardım kapsamında SYD (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma) Vakfında görevli kişiler hak sahibi kadınların sosyo-ekonomik durumunu her ay sistemden kontrol ederler. 

T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İletişim

Merkez İletişim:

Adres: Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA

Telefon: +90 (312) 296 60 00

Faks: +90 (312) 296 18 60 – +90 (312) 296 18 61

E-Posta: ozelkalem@ailevecalisma.gov.tr

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile yardım başvuruları hakkında genel bilgileri size bir yazı da topladık. Aklınıza takılan soruları bize sorabilirsiniz.

YORUMLAR
 1. SEMRA şahin dedi ki:

  Durumum yok allah rızası için yardım bekliyorum sızlerden kirami ödeyemıyorum çalışamıyorum çocuğuma bişey alamıyorum sizlerden para ve erzak yardımı bekliyorum